Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Strefa EkoRelaksu - Nowowiejskiego 47


Lokalizacja

Numer działki 515/9
Wielkopolska, Powiat Szamotulski, Gmina Szamotuły, Obręb Szamotuły, Nowowiejskiego 47

Opis zadania

To wyjątkowy projekt, w którym planujemy stworzyć strefę z nasadzeniami oraz strefę integracyjną z wiatą, ławkami oraz stołem. Znajdzie się tutaj pojemnik na deszczówkę, z którego będzie można podlewać rośliny, które będą posiadały opis pielęgnowania

Opis projektu

Strefa EkoRelaksu Nowowiejskiego 47 to projekt mający na celu stworzenie wyjątkowego miejsca integracji połączonego ze strefą relaksu w ekologicznych aspektach.
Strefa ma być położona na działce, która w październiku w ramach akcji Fundacja Varietae i mieszkańców zyskała nasadzenia w postaci dębów i lip. W naszych planach jest utworzenie miejsca, w którym mieszkańcy nie tylko będą mogli odpoczywać, ale aktywnie angażować się w dbanie o strefę i z czasem rozbudowywać ją o swoje pomysły. Co ważne poprzez aspekt zaangażowania mieszkańców nie będzie on kumulował dodatkowych kosztów. W ramach projektu założone zostały następujące etapy:

Etap I - Spulchnienie oraz oczyszczenie 300 m2 gleby, na których powstać ma strefa, oczywiście wraz z zaadaptowanymi już nasadzeniami.
Etap II - Dostawa oraz rozprowadzenie 40 ton czarnoziemu, ze względu na nasadzenia istotne jest, aby gleba była wartościowa.
Etap III - Wyrównanie terenu i położenie 50m2 trawy z rolki oraz 250m2 agrowłókniny. Wydzielenie strefy relaksu oraz strefy ekologicznych nasadzeń na które złożą się trawy ozdobne, byliny oraz rośliny miododajne.
Etap IV- Zakup i wykonanie nasadzeń oraz rozprowadzenie i zrębków/kory
Etap V -Zakup i wykonanie altany/wiaty drewnianej wraz z orrynnowaniem i odporawdzeniem do beczki na deszczówkę oraz 2 ławek i stołu z drewna. Jest to jeden z kluczowych etapów, który pozwala zminimalizować późniejsze koszty. Zbieranie deszczówki pozwoli mieszkańcom na podlewanie roślin w strefie.
Etap VI - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych - jest to jeden z istotnych aspektów edukacji ekologicznej, która pozwoli nie tylko dowiedzieć się jakie znajdują się nasadzenia w strefie, ale także nauczyć się jak o nie zadbać.

Strefa ma nie tylko integrować, ale także zachęcać do głębokiego współdziałania mieszkańców. Jej atutem jest otwartość dla wszystkich, duży teren, który można rozwijać w późniejszym czasie, ale także co istotne bliskie położeni placu zabaw, co jest kolejnym atutem na złączenie różnych funkcji w jednym przyjemnym dla rodzin miejscu. Stworzenie takie strefy w tej części Szamotuł jest istotne ze względu na brak podobnych miejsc w okolicy. Projekt może bardzo urozmaicić teren oraz diametralnie poprawić estetykę terenu, który tak naprawdę jest w tym momencie nieużytkiem.

Uwagi inne

Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Szamotuły
Strefa ma walor edukacyjny poprzez umieszczone tablice
Strefa ma walor ekologiczny poprzez rodzaj nasadzeń
Strefa poprawia estety ogólną tereny
Strefa ma walor integracyjny oraz buduję wspólnotę lokalną

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Spulchnienie oraz oczyszczenie 300 m2 gleby1 000 zł
2Dostawa oraz rozporwadzenie 40 ton czarnoziemu 1 300 zł
3Wyrównanie terenu i położenie 50m2 trawy z rolki oraz 250m2 agrowłókniny1 800 zł
4Zakup i wykonanie nasadzeń oraz rozprowadzenie i zrębków/kory4 000 zł
5Zakup i wykonanie altany/wiaty drewnianej wraz z orrynnowaniem i odporawdzeniem do beczki na deszczówkę oraz 2 ławek i stołu6 000 zł
6Wykonanie i montaż tablic informacyjnych900 zł
Łącznie: 15 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach