Szamotulski Budżet Obywatelski

Szamotulski
Budżet Obywatelski

Znamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone w tegorocznym Budżecie Obywatelskim!

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 02.09.2019
  do 12.09.2019

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 16.09.2019
  do 27.09.2019

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  08.10.2019

 • Głosowanie

  Od 14.10.2019
  do 27.10.2019

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 31.10.2019

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamotuły!

Uprzejmie informuję o rozpoczętej procedurze opracowania budżetu obywatelskiego na rok 2020. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje zadań. Zgłoszone projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację, poddane zostaną pod powszechne i bezpośrednie głosowanie zwane konsultacjami społecznymi. W efekcie projekty, które osiągną najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczone zostaną do realizacji i wpisane będą do uchwały budżetowej.

Zachęcam do aktywności i współdecydowania o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Jestem przekonany o Waszej, Drodzy Mieszkańcy, wiedzy, doświadczeniu, kompetencjach i trosce o losy naszej wspólnoty.

Dla kolejnej edycji budżetu obywatelskiego przygotowano nowe zasady. Wychodzą one naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowiska wiejskie, które do tej pory miały małe szanse na realizację zgłoszonych projektów.

Pulę środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł podzielono na trzy kategorie projektów. Na projekty gminne zarezerwowano 60% środków, dużym sołectwom (powyżej 1000 mieszkańców)przyznano na finansowanie projektów 15% środków a dla pozostałych sołectw na realizację wybranych w tej kategorii projektów zarezerwowano 25% środków. Jednocześnie ustalono, że maksymalny koszt realizacji jednego projektu nie może być wyższy niż 50% środków przeznaczonych na daną kategorię.

Dla obsługi procesu składania wniosków i głosowania uruchomiliśmy platformę internetową. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, jak zawsze, będą pomagać zainteresowanym osobom, chcącym oddać głos składając wizytę w Urzędzie.

Życzę wielu ciekawych pomysłów i satysfakcji związanej z urzeczywistnieniem marzeń.

Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Kaczmarek
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Szamotuły, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Szamotuły.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Ty decydujesz

Osobiście decydujesz, co i gdzie ma zostać zrealizowane dzięki publicznym środkom.

Masz wpływ

Sugerujesz dla Władz jakie inwestycje
są potrzebne w Twoim mieście.

Budujesz więzi

Wchodząc w interakcje z innymi zaangażowanymi podczas realizacji wspólnych inicjatyw budujesz więzi w lokalnych społecznościach.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 02.09.2019
do 12.09.2019

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 16.09.2019
do 27.09.2019

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

08.10.2019

Głosowanie

Od 14.10.2019
do 27.10.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 31.10.2019

Sprawdź, który projekt wygrał Zobacz wyniki

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski