Szamotulski Budżet Obywatelski

Szamotulski
Budżet Obywatelski

Znamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone w Szamotulskim Budżecie Obywatelskim- edycja 2021.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 15.10.2020
  do 28.10.2020

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 29.10.2020
  do 10.11.2020

 • Odwołanie od negatywnej oceny projektu

  Od 20.11.2020
  do 25.11.2020

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 30.11.2020

 • Głosowanie

  Od 01.12.2020
  do 14.12.2020

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 18.12.2020

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamotuły!

Uprzejmie informuję o rozpoczętej procedurze opracowania budżetu obywatelskiego na rok 2021. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje zadań. Zgłoszone projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację, poddane zostaną pod powszechne i bezpośrednie głosowanie zwane konsultacjami społecznymi. W efekcie projekty, które osiągną najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczone zostaną do realizacji i wpisane będą do uchwały budżetowej. Jest jednak pewna różnica. Szamotulski Budżet Obywatelski w edycji 2021 jest Zielonym Budżetem. 

Na realizację projektów w ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy będą mieli 100  tys. złotych. Podobnie jak w przypadku ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego, kwota ta rozdzielona została na trzy pule - wiejską małą (25 tys. zł), wiejską dużą (15 tys. zł) oraz pulę projektów gminnych (60 tys. zł). Pamiętajmy, że projekt o charakterze wiejskim to taki, który dotyczy tylko jednej jednostki pomocniczej i jest zlokalizowany w jej granicach. Jeśli natomiast z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy miasta, więcej niż jednego sołectwa, możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter gminny. Maksymalna wartość pojedynczego zadania zgłaszanego do danej kategorii nie może przekraczać 50% puli środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań w tej kategorii.

Dla obsługi procesu składania wniosków i głosowania uruchomiliśmy platformę internetową.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, jak zawsze, będą pomagać zainteresowanym osobom, udzielając porad telefonicznie a chcącym oddać głos umożliwią głosowanie w trakcie wizyty złożonej  w Urzędzie.

Życzę wielu „zielonych” pomysłów i satysfakcji związanej z urzeczywistnieniem marzeń.

Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Kaczmarek
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Szamotuły, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 100 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Szamotuły.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Ty decydujesz

Osobiście decydujesz, co i gdzie ma zostać zrealizowane dzięki publicznym środkom.

Masz wpływ

Sugerujesz dla Władz jakie inwestycje
są potrzebne w Twoim mieście.

Budujesz więzi

Wchodząc w interakcje z innymi zaangażowanymi podczas realizacji wspólnych inicjatyw budujesz więzi w lokalnych społecznościach.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 15.10.2020
do 28.10.2020

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 29.10.2020
do 10.11.2020

Odwołanie od negatywnej oceny projektu

Od 20.11.2020
do 25.11.2020

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 30.11.2020

Głosowanie

Od 01.12.2020
do 14.12.2020

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 18.12.2020

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski