Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Nasadzenia krzewów ozdobnych w Kępie


Lokalizacja

Kępa ulica Aroniowa.

Opis zadania

Projekt dotyczy nasadzeń niskich krzewów ozdobnych na pasach zieleni w Kępie.W ramach projektu zrealizowane zostaną nasadzenia wzdłuż ulicy Aroniowej. Elementami składowymi będą: zakup roślin, wykonanie projektu oraz realizacja nasadzenia.

Opis projektu

W projekcie nasadzeń położymy nacisk na wybór roślin odpornych na braki wody i niewymagających pielęgnacji. Stąd zarówno gatunki krzewów, traw i bylin spełniają te wymogi.
Projekt zakłada zastosowanie tych samych gatunków roślin przed każdą z posesji dla podkreślenia ich odrębności.

Uwagi inne

Zadanie ma poprawić walory estetyczne oraz poprawić bezpieczeństwo wzdłuż ulic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup roślin3 600 zł
2Materiały wykonawcze2 600 zł
3Robocizna6 100 zł
Łącznie: 12 300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach