Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach na działkach o nr ewidencyjnych: 3040, 3041, 3042, 3043,3044 (obręb Szamotuły). Prace obejmą obszar od zejścia do parku ul. Kapłańską ( bez miasteczka ruchu drogowego), aż do łąki.

Opis zadania

Projekt obejmie utworzenie ścieżki dydaktyczno - ekologicznej wraz z domkami dla owadów pożytecznych oraz budkami lęgowym dla ptaków. Wykonamy także rabaty z zielenią niską oraz przeprowadzimy niezbędne zabiegi w obrębie istniejącego drzewostanu.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację Parku Jana III Sobieskiego i wprowadzenie ogólnodostępnej ścieżki dydaktyczno - ekologicznej. Ma to za zadanie poprawić walory rekreacyjne miasta, a w konsekwencji prowadzić do poprawy walorów estetycznych parku. Projekt ma także na celu pobudzić dzieci i młodzież do integracji społecznej. Dzięki ścieżce dydaktycznej można opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody i najbliższego otoczenia. Uczniowie  pobliskich szkół zainteresują się środowiskiem lokalnym, w którym żyją, uczą się i mieszkają.
Projekt uwzględnia przeprowadzenie profesjonalnej opinii dendrologicznej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzewostanu. Opinia dendrologiczna pozwala uzyskać informacje o faktycznym stanie drzew. Przedmiotem oceny jest ustalanie m.in. ich fizycznej wielkości, wieku, ewentualnych chorób czy zagrzybienia, aby uniknąć w przyszłości zagrożeń np. w postaci przewrócenia się drzewa.
Wprowadzone zostaną domki dla owadów pożytecznych. Warto zadbać o ich obecność, ponieważ są wrogami wielu uciążliwych szkodników i zarazem naturalnym i ekologicznym sposobem na walkę z nimi.
Śpiew ptaków można usłyszeć nawet w zatłoczonym mieście, a trudno byłoby wyobrazić sobie wiosenny poranek bez ich śpiewu, dlatego zamontowane zostaną  dla nich budki lęgowe. Opinia ornitologiczna pozwoli nam dostosować rodzaj budek lęgowych oraz wybrać odpowiednie miejsca ich posadowienia dla występujących w parku licznych gatunków ptaków.
Koncepcja uwzględnia także wprowadzenie zieleni niskiej w postaci różnobarwnych bylin i niskich krzewów.  Zadanie to ma na celu wprowadzenie do parku trochę światła i koloru. Wprowadzenie niskiej roślinności kwitnącej, miododajnej sprawi, że teren stanie się bardziej atrakcyjny nie tylko dla dzieci i młodzieży ale także dla owadów pożytecznych.
Wzdłuż istniejących ścieżek zamontowane zostaną stanowiska edukacyjne w postaci tablic informacyjnych. Taka tablica edukacyjna jest przede wszystkim okazją do poszerzenia wiedzy na temat natury i jest sposobem na to, aby zaspokoić ciekawość dzieci w każdym wieku. Wszystkie informację o występujących w parku gatunkach ptaków, owadów i zwierząt  oraz otaczającej zieleni zostaną przedstawione na tablicach. Część tablic poświęcona będzie historii parku i tym jak zmieniał się i ewoluował na przestrzeni lat.

Projekt zakłada utworzenie przestrzeni otwartej, jasnej, która stanie się miejscem integracji dla mieszkańców. Chcemy zmienić postrzeganie parku w oczach mieszkańców, aby stał się miejscem reprezentacyjnym i zadbanym. Ścieżka dydaktyczno - ekologiczna, domki dla owadów pożytecznych oraz budki lęgowe dla ptaków mają zachęcić do odwiedzenia parku przez przedszkolaków, dzieci i młodzież, a stworzenie rabat z kwitnącą zielenią niską oraz przeprowadzenie przycięcia i ukształtowania koron drzew spowoduje, że z ciemnego, ponurego miejsca stworzymy bezpieczną przestrzeń, po której mieszkańcy nawet wieczorem nie będą się obawiać spacerować.

Uwagi inne

Utworzenie ścieżki dydaktyczno - ekologicznej wpłynie na atrakcyjność Szamotuł. Park stanie się miejscem spotkań, spacerów, rodzinnych zabaw.  Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz promocja lokalnego środowiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ścieżka dydaktyczno - ekologiczna (tablice edukacyjne wraz z montażem oraz opracowanie merytorycznym treści umieszczonych na tablicach)5 000 zł
2Budki lęgowe dla ptaków2 000 zł
3Domki dla owadów pożytecznych2 000 zł
4Opinia ornitologiczna2 000 zł
5Wykonanie zabiegów w obrębie koron drzew: przycięcie suchych i nadłamanych gałęzi, wykonanie cięcia sanitarnego, ukształtowanie koron drzew, prześwietlenie koron11 000 zł
6Wykonanie rabat z zielenią niską6 000 zł
7Opinia dendrologiczna2 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt ok 600 - 1.000 zł rocznie bieżącego utrzymania.
Pielęgnacja rabat: odchwaszczanie i przycinanie (min. 2 razy w roku)
Pierwsze pół roku od posadzenia: podlewanie rabat ( max 1 - 2 razy w tygodniu)