Szczegóły projektu

Pomnik


Lokalizacja

Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp.; nr działki : 773

Opis zadania

Zadanie zakłada powstanie pomnika upamiętniającego 100 rocznicę wojny polsko-bolszew. w miejscu byłego pomnika Ar. Czerw. przy ul. Powstańców. Wlkp. W skład Projektu wchodzi: koncepcja i projekt, realizacja oraz prace okołopomnikowe.

Opis projektu

Od 30 lat wśród mieszkańców naszego miasta trwa dyskusja na temat pomnika Armii Czerwonej przy. ul. Powstańców Wlkp. Szczególnie po remoncie tej ulicy ważnym jest, aby to miejsce swoim wyrazem artystycznym wpisało się w nowy pejzaż miasta.
W 2020 roku przypada 100 rocznica wojny polsko-bolszewickiej, co uzasadnia temat pomnika. Po konkursie na koncepcje i projekt można liczyć na ciekawy pomnik o wydźwięku ściśle patriotycznym a takich w Szamotułach nie ma.  Po postawieniu pomnika ważnym jest aby teren dookoła został pięknie zagospodarowany w formie sprzyjającej zadumie i refleksji (granitobruk, ławeczki i rabaty kwiatowe).

Uwagi inne

Postawienie pomnika o wyraźnym przesłaniu patriotycznym w tak kontrowersyjnym historycznie miejscu ma znaczenie społeczne i będzie niósł przesłanie jednoczące a jednocześnie historyczne. Potrzebne jest  miejsce upamiętniające tak ważną rocznicę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koncepcja i projekt25 000 zł
2realizacja projektu35 000 zł
3prace okołopomnikowe15 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.