Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Zagospodarowanie stawu w Krzeszkowicach


Lokalizacja

Teren na którym planuje się zagospodarowanie stawu znajduję  się w Krzeszkowicach na działce 79/2 obręb Krzeszkowice.

Opis zadania

Celem zadania jest zagospodarowanie stawu. W zakres prac wchodzi: wykarczowanie trzciny i zarośli, - uporządkowanie terenu,  - odmulenie dna stawu, - przygotowanie linii brzegowej pod budowę pomostu

Opis projektu

Teren opracowania stanowi istniejący staw. Nie przewiduję się zmiany wielkości lustra wody. Prace będą obejmowały:- usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów,   - odmulenie dna stawu,- wykarczowanie trzciny i zarośli, - przygotowanie terenu pod montaż pomostu.,

Staw wiejski w Krzeszkowicach zawsze miał duże znaczenie dla mieszkańców, dawniej służył jako wodopój dla zwierząt gospodarskich, z czasem , wraz z postępem i poprawą życia na wsi zyskał na znaczeniu jako obiekt rekreacyjny. Staw służył jako miejsce spotkań towarzyskich oraz umożliwiał wędkarstwo mieszkańcom. Ostatnie czyszczenie miało miejsce w 1992 roku; aktualnie linia brzegowa zarosła trzciną oraz krzakami , w szczególności od najbardziej wyeksponowanej części stawu tj. przy głównej drodze przebiegającej przez Krzeszkowice, co znacząco obniża walory estetyczne całej miejscowości. Dodatkowo zarośla uniemożliwiają wędkarstwo. Opisane zadanie stanowi pierwszy etap planowanych prac rekultywacyjnych. W późniejszym okresie , z wykorzystaniem funduszu sołeckiego , planuje się wypiaskowanie brzegowej części dna oraz budowę pomostu.
Posiadamy wykonaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski. Wg dokumentacji przewidziano odmulenie dna stawu na głębokości
do 40 cm. Jednakże, w związku ze zbyt wysokimi kosztami odmulenia wg. kosztorysu podjęto decyzję aby odmulenie obejmowało tylko część stawu co powoduje zmniejszenie kosztów.

Uwagi inne

Staw jest naturalnym rezerwuarem wody oraz jedynym miejscem w Krzeszkowicach umożliwiającym rekreację mieszkańcom, ze względu na rolniczy charakter wsi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne koparkami z transportem ciągnikami z przyczepami46 315 zł
2Wykaszanie trzciny i zarośli 2 026 zł
Łącznie: 48 341 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach