Szczegóły projektu

"Piękna Świetlica"


Lokalizacja

Ocieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej zostanie wykonana na terenie Sołectwa Przecław w budynku, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Szamotuły. Budynek Świetlicy Wiejskiej zlokalizowany jest w miejscowości Przecław przy ulicy Długiej 28.

Opis zadania

Projekt "Piękna świetlica" ma obejmować dokończenie prac termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Przecławiu. Prace, które należy wykonać to ocieplenie budynku (trzy ściany) oraz położenie tynku.

Opis projektu

Projekt "Piękna świetlica" - ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Przecławiu, to projekt dzięki któremu powstanie możliwość dokończenia termomodernizacji świetlicy. W roku 2018 z funduszy własnych wsi został przeprowadzony remont kuchni w świetlicy natomiast w 2019 roku również z funduszy własnych zostaną przeprowadzone prace mające na celu ocieplenie dachu budynku. Do osiągnięcia końcowego celu termomodernizacji pozostało nam przeprowadzenie prac związanych z ociepleniem budynku świetlicy.
  Zakres prac obejmuje oczyszczenie elewacji, przyklejenie styropianu o gr. 15 cm o wskaźniku przenikania ciepła lambda 0.33W/mk, przytwierdzenie go kołkami przy zastosowaniu styropianowych zaślepek, nałożeniu siatki i kleju, gruntowaniu, położeniu tynku, posprzątaniu terenu wokół świetlicy. Zakres prac obejmuje tylko trzy ściany budynku.
  Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania przez społeczność lokalną. Świetlica Wiejska to miejsce spotkań organizowanych przez sołtysa i radę sołecką W świetlicy odbywają się także spotkania z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Mikołajek, a także warsztaty kulinarne, florystyczne, garncarskie prowadzone w ramach różnych projektów organizowanych przez Koło gospodyń wiejskichocieplenie. Przy świetlicy odbywa się również zbiórka krwi organizowana przez Stowarzyszenie Krwiodawców działające przy OSP Przecław.  Od września tego roku ruszyły zajęcia zumby oraz lekcje śpiewu. W świetlicy odbywają się także szkolenia branżowe, w których uczestniczą mieszkańcy Przecławia i okolicznych sołectw. Dodatkowo organizowane są coroczne imprezy sołeckie takie jak pikniki czy festyny. W świetlicy wyprawiane są również takie uroczystości jak: komunie, wesela, urodziny i wiele innych, dlatego pragniemy, aby nasza świetlica była wizytówką wsi, toteż konieczne jest zrobienie gruntownego remontu. W załączeniu załączam zdjęcia świetlicy w obecnym stanie.

Uwagi inne

Poprawa właściwości energetycznych i wizualnych, zmniejszenie zużycia paliwa stałego (olej opałowy) służącego do ogrzania budynku, które zmniejszą koszty utrzymania. Wykonanie termomodernizacji budynku znacznie poprawi jego estetykę i funkcjonalność.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1ocieplenie i otynkowanie świetlicy61 950 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach