Szczegóły projektu

Rozbudowa małej architektury w Lipnicy


Lokalizacja

Montaż stojaka na rowery działka nr 17/5 ,przy placu zabaw w Lipnicy Huby
Montaż ławek parkowych działka 17/5 , 355 , wzdłuż chodnika na ul.Szamotulskiej, przy placu zabaw w Lipnicy Huby
.

Opis zadania

W ramach projektu planowane jest wykonanie:
  - zakup i montaż 12 szt. ławek parkowych
  - zakup i montaż 2 szt. stojaków na rowery  VIRO -6 / 150CM

Opis projektu

Z boiska oraz świetlicy najczęściej korzystają dzieci i młodzież, która bardzo często przemieszcza się rowerami. Dlatego też w ramach projektu planowany jest zakup i montaż stojaków rowerowych, które ułatwiają bezpieczne zaparkowanie jednośladów.
Boisko wielofunkcyjne i świetlica to miejsce spotkań nie tylko dzieci lecz także rodziców, opiekunów. Dlatego ważnym elementem wyposażenia terenu między nimi są ławki, które zapewniają odpoczynek po intensywnej zabawie, a także pozwalają obserwować bawiące się na boisku dzieci.
Na chwilę obecną na terenie przyległym do świetlicy oraz boiska wielofunkcyjnego brakuje wyposażenia tzw. małej architektury tj. ławek,  oraz stojaków na rowery.Ponadto pod boiskiem często leżą rowery, co wygląda nieestetycznie a także grozi ich zniszczeniem. Brakuje również miejsca w którym można spokojnie usiąść i poczekać na dzieci, które bawią się na boisku.Zakupione ławki zostały by umiejscowione również przy chodniku który przebiega przez naszą miejscowość oraz na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipnicy.

Spodziewane efekty:
- zwiększenie funkcjonalności terenu (możliwość umocowania rowerów),
- stworzenie nowego miejsca spotkań (umieszczenie ławek spełni funkcje integracyjną dla społeczeństwa),

Niniejszy projekt ma za zadanie rozwiązać następujące problemy:
-Brak możliwości przypięcia rowerów osób przybyłych do świetlicy,lub na boisko wielofunkcyjne,
-Brak miejsc do odpoczynku na terenie sołectwa
Projekt warto sfinansować ze środków publicznych gdyż dotyczy miejsca wspólnego dla wszystkich mieszkańców . Rozwiązuje on problemy, które dotyczą w tym samym stopniu każdego mieszkańca miejscowości. Nie ma też możliwości sfinansowania projektu z innych źródeł .

Uwagi inne

Pomysł na projekt narodził się z obserwacji życia codziennego ,brakuje w naszej miejscowości ogólnodostępnych ławek i stojaków na rowery. W związku z tym mieszkańcy nie mają miejsc, w których mogliby na chwilę zatrzymać się i odpocząć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 12 szt. ławek parkowych z montażem9 600 zł
2Zakup 2 szt. stojaków na rowery1 400 zł
Łącznie: 11 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach