Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Oświetlenie uliczne Lipnica ul.Leśna


Lokalizacja

Lipnica ul .Leśna

Opis zadania

Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego  w ciągu ulicy Leśnej w Lipnicy.
Oświetlenie ma służyć wszystkim użytkownikom drogi oraz mieszkańcom sołectwa oraz gminy.

Opis projektu

Realizacja tej inwestycji w sposób znaczący wpłynie na bezpieczeństwo  poruszających się tym odcinkiem ulicy mieszkańców gminy oraz sołectwa Lipnica.
Są oni tutaj szczególnie narażeni, ponieważ na tym odcinku nie ma pobocza ani chodnika i piesi są zmuszeni do poruszania się po drodze pasowej , gdzie w pobliżu  zlokalizowany jest dodatkowo  las. Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicy Leśnej.
Brak oświetlenia w połączeniu z wąskim pasem drogi stwarza realne zagrożenie w ruchu od zmierzchu do świtu.
Nadmieniam iż z ulicy korzystają nie tylko zmotoryzowani uczestnicy ruchu ale także rowerzyści i piesi .

Uwagi inne

Projekt jest priorytetowy ze względu na brak jakiegokolwiek oświetlenia w tej części miejscowości.
Jedynym najbliższym punktem oświetlającym jest lampa za  świetlicą wiejską wobec tego budowa lamp znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kosztorys robót elektrycznych ul, Leśna64 211,21 zł