Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Oświetlenie Boiska Sportowego w Gałowie


Lokalizacja

Gałowo ul. Sportowa. Boisko sportowe klubu piłkarskiego Kłos Gałowo. Działka o nr 106/22

Opis zadania

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia boiska w Gałowie.Polega ono na wykonaniu prac projektowych, prac ziemnych oraz montażowych słupów oświetleniowych przy boisku sportowym użytkowanym przez klub sportowym Kłos Gałowo.

Opis projektu

Boisko sportowe w Gałowie użytkowane jest przez klub sportowy "Kłos Gałowo", który od wielu lat z powodzeniem bierze udział w rozgrywkach ligowych w wielu grupach wiekowych. W ramach zajęć sportowych obecnie w klubie trenuje ponad 100 osób w różnych kategoriach wiekowych, młodzik-senior.
Realizacja projektu umożliwi organizację treningów w godzinach wieczornych oraz poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo trenujących. Ta opcja spowoduje także, że obiekt będzie bardzo atrakcyjny, a imprezy na nim organizowane przyciągną wiele osób z terenu Szamotuł i okolicznych miejscowości.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje się budowę oświetlenia boiska sportowego znajdującego się w Gałowie przy ul. Sportowej.
Konieczne jest także wykonanie dokumentacji projektowej ( technicznej). Inwestycja zakłada wykonanie robót ziemnych ( kopanie rowów i układanie kabli ), montaż i ustawienie słupów oświetleniowych oraz wykonanie przyłącza energetycznego. Przygotowany wstępnie kosztorys zakłada budżet na poziomie 95 000 złotych.

Uwagi inne

Beneficjentami zadania w głównej mierze będzie klub sportowy "Kłos Gałowo". W klubie trenują także mieszkańcy z całej Gminy Szamotuły. Budowa oświetlenia zdecydowanie poprawi funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dla osób i dzieci trenujących.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowy oświetlenia 5 000 zł
2Budowa oświetlenia, czyli : prace ziemne, montaż i stawiania słupów oświetleniowych, układanie kabli, przyłącze energetyczne.90 000 zł
Łącznie: 95 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej oraz koszty utrzymania i ewentualnych usług serwisowych. Rocznie jest to kwota około 1000 zł.